Foreningen Bagfyret

Næsvej 5A, 5610  Assens

 

kontakt:
Formand Søren Edlefsen
telf. nr. 6114 4852
mail:
se@mail.dk

Historien om bagfyret
Hvad er vi i gang med?
Billeder af Bagfyret
Tegning af Bagfyret
Tegning af
Forfyret
Støtteforening
Bliv medlem
Giv en donation til renovering og vedligeholdelse
Bestyrelsen
Vedtægter
 
Links
Presse
 
Sidste ny marts 2019
Fynske Bank Fond har doneret kr. 25.000 til renoveringsprojektet af det gamle bagfyr.
******************************

Sidste nyt - februar 2019
Fionia Fond har doneret kr. 25.000 til renoveringsprojektet af det gamle Bagfyr.
********************************

Braeking News:
Foreningen har her i oktober 2017 fået underretning fra Assens kommune, at foreningen har købt det gamle Bagfyr for udbudsprisen kr. 1.000,00-
Nu skal der underskrives købsaftale og foretages tinglysning.
Derefter går foreningen i gang med at ansøge forskellige fonde om tilskud til renovering m.v .
****************************** 
Vi er en kreds af lokale borgere som har stiftet en forening til bevarelse af det gamle Bagfyr på Næsvej, Assens.

Foreningens korte formål er at skaffe midler til renovering og vedligeholdelse af fyret.

Assens Bagfyret blev oprett år 1900 hvor Fyrvæsenet oprettede dette fyr tillige med et forfyr, som tilsammen dannede en fyrlinie, der ledte ind til Assen havn. Bagfyret blev nedlagt i 1975. Modsat forfyret så eksisterer dette fyr stadig.

Vi anser det gamle Bagfyr som værende en del af historien omkring Assens som en gammel søfartsby - og Bagfyret er derfor en væsentlig del af de lokale kulturelle historiske værdier.

Det er vores ønsker og planer at der et par gange årligt åbnes for adgang for interesserede - som kan komme ind og se det spændende gamle Bagfyr.
  Mobilpay:   37509
  Cvr. nr:       3905 8170